سبد خرید شما خالی است.

در حال بارگذاری ...

ییلاق میرگوار( و روستای تنگی سر)

گشت در بزرگترین ییلاق ژاوه رو “میرگه وار”

از

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

بعد

۱۳۹۸/۰۷/۲۶

۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ ریال

دسترسی: موجود در انبار

در حال بارگذاری ...

🔺️گشت در بزرگترین ییلاق ژاوه رو “میرگه وار”
🔺️دیدار از روستای تنگی سر
🔺️چشم انداز زیبای کوههای شاهنشین
🔺️درمسیر مردمان خونگرم ژاوه

🔺️قدم نهادن دردیار ژاوه رو درادامه سفرهای ژاوه رو گردی
🔺️دیدارازقدیمی ترین وزیباترین ییلاق ژاوه رو”میرگه وار”
🔺نام مسیر: تنگی سر تا ییلاق میرگه وار و روستای “نیر”

صبحانه

دارد

نهار

دارد

میان وعده

دارد

حمل و نقل

وسیله ی نقلیه ی معمولی به دلیل خاکی بودن مسیر